กิจกรรมงานกีฬาสี เตรียมอนุบาล

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานกีฬาสี "Sport Healthy" กีฬาเพื่อสุขภาพ ของเด็กระดับชั้นเตรียมอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 โดยอาจารย์อัจฉรา เธียรประสิทธิ์ เปิดงานกีฬาระดับชั้นเตรียมอนุบาล เด็กๆได้ร่วมกันลงแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทด้วยความสนุกสนาน อนึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Visitors: 114,107