กิจกรรมงานกีฬาสี อนุบาล1-3

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานกีฬาสี "Sport Healthy" กีฬาเพื่อสุขภาพ ของเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เด็กๆได้ร่วมกันลงแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภทด้วยความสนุกสนาน อนึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
Visitors: 114,110