กิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน

เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีน (Happy Chinese New Year 2020) มีน้องหย่าวหยาว กับน้องไทน่า มากล่าวคำอวยพร (ภาษาจีน) ส่งความสุขให้กับทุกคน ตัวแทนเด็กชั้นอนุบาล 2 ร้องเพลงซินเหนียนห่าว และชั้นอนุบาล3 เต้นประกอบเพลงในชุด "Gongxi Gongxi" ส่งความสุขในเทศกาลวันตรุษจีน ให้กันอย่างสนุกสนาน
Visitors: 118,863