กิจกรรมวันลอยกระทง2562

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย "กิจกรรมวันลอยกระทง" วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62 เด็กๆทุกระดับชั้น ได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และนำมาลอยร่วมกัน ณ บริเวณสระว่ายน้ำของโรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 62 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมการละเล่นแบบไทย ขี่ม้าก้านกล้วยมอญซ่อนผ้า แม่งููเอ๋ย และยังได้ทำ Cooking ขนมครกสูตรโบราณ และชิมขนมไทยกันอย่างเอร็ดอร่อย
Visitors: 114,110