กิจกรรมประหยัดน้ำ-ไฟ

เด็กๆเรียนรู้วิธีการรณรงค์ประหยัดน้ำ-ไฟขั้นพื้นฐานในกิจกรรมประหยัดน้ำ-ไฟ อีกทั้งยังได้ชมการแสดงละครจากครูเรื่อง "ช่วยโลกไปพร้อมกับคนแคระทั้งเจ็ด" และการแสดงเต้นประกอบเพลง "ประหยัดน้ำ" จากตัวแทนชั้นอนุบาล 3 กันอย่างสนุกสนาน
Visitors: 114,110