กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (16 สิงหาคม 2562) มี 3 ฐานกิจกรรม ที่เด็กๆได้เข้าร่วมด้วยความสนุกสนาน ได้แก่ 1. ฟังดีดีรู้ไหม 2.เดินดีดีรู้ไหม 3. ดมดีดี ชิมดีดีรู้ไหม?
Visitors: 114,110