กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562
Visitors: 114,108