กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านและโลกนิทาน

กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านและโลกนิทาน (17-21 มิ.ย. 62) เด็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ " หนังสือทำมือ" ด้วยตนเอง ชมการแสดงละครเรื่อง "แจ็คผู้ไม่ฆ่ายักษ์" และยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดนิทานที่เด็กๆชื่นชอบ มาร่วมกิจกรรมกับครูและเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
Visitors: 114,110