กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รู้จักโทษของยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
Visitors: 114,109