โครงการช่วยเหลือเด็กไม่จมน้ำ

โรงเรียนจัดโครงการช่วยเหลือเด็กไม่จมน้ำ ขึ้นเพื่อให้เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ช่วยเหลือ ตนเอง และผู้อื่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือพบเห็นคนจมน้ำ โดยเด็กได้ฝึกการขอความช่วยเหลือ การว่ายเข้าฝั่ง การลอยตัวในน้ํา และการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือคนจมน้ำ
Visitors: 114,110