กิจกรรมขยะรีไซเคิล และผู้ปกครองอาสา

กิจกรรมขยะรีไซเคิล และผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (8-10 กรกฎาคม 2562)โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองอาสาทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เด็กๆมีความสุข ได้ประดิษฐ์จากฝีมือตนเอง และสนุกสนานกันอย่างมาก
Visitors: 114,107