กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย อันดีงามของชาวพุทธ เนื่องในวันเข้าพรรษา
Visitors: 114,110