กิจกรรมจากโรงพยาบาลนวมินทร์ และโรงพยาบาลเลิดสิน

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ขอขอบคุณคณะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนวมินทร์ ที่เข้ามาประเมินพัฒนาการให้กับเด็กทุกระดับชั้น ด้วยเครื่องมือ DSPM และ คณะเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลเลิดสิน เข้ามาให้ความรู้เรื่อง โรคมือเท้าปาก และโรคไข้เลือดออกกับเด็กๆ
Visitors: 114,110