ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ปฐมวัยเทียบเคียงมาตรฐานสากล ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
Visitors: 44,005