รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา2562


 • ประหยัดน้ำ-ไฟ_190914_0001
  เด็กๆเรียนรู้วิธีการรณรงค์ประหยัดน้ำ-ไฟขั้นพื้นฐานในกิจกรรมประหยัดน้ำ-ไฟ อีกทั้งยังได้ชมการแสดงละครจากครูเรื่อง "ช่วยโลกไปพร้อมกับคนแคระทั้งเจ็ด" และการแสดงเต้นประกอบเพลง "ประหยัดน...

 • วันวิทยาศาสตร์_190914_0001
  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (16 สิงหาคม 2562) มี 3 ฐานกิจกรรม ที่เด็กๆได้เข้าร่วมด้วยความสนุกสนาน ได้แก่ 1. ฟังดีดีรู้ไหม 2.เดินดีดีรู้ไหม 3. ดมดีดี ชิมดีดีรู้ไหม?

 • งานวันแม่แห่งชาติ 2562_190914_0001

 • โรงพยาบาลนวมินทร์และโรงพยาบาลเลิดสิน_๑๙๐_4
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ขอขอบคุณคณะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนวมินทร์ ที่เข้ามาประเมินพัฒนาการให้กับเด็กทุกระดับชั้น ด้วยเครื่องมือ DSPM และ คณะเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลเลิด...

 • โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ...

 • 01-ถวายเทียนพรรษา_๑๙๐๘๑๑_0003
  โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา) ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย อันดีงามของชาวพุทธ เน...

 • 66208546_2385780291489368_6750755838379425792_n
  กิจกรรมขยะรีไซเคิล และผู้ปกครองอาสา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 (8-10 กรกฎาคม 2562)โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองอาสาทุกท่าน ที่เข้ามาร่วมให้ความรู้ และจัดกิจกร...

 • 65155566_2363011103766287_4789370980126425088_n
  โรงเรียนจัดโครงการช่วยเหลือเด็กไม่จมน้ำ ขึ้นเพื่อให้เด็กได้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ช่วยเหลือ ตนเอง และผู้อื่น เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือพบเห็นคนจมน้ำ โดยเด็กได้ฝึกการขอความช่วยเห...

 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด_๑๙๐๘๑๑_0001
  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รู้จักโทษของยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"

 • กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านและโลกนิทาน_๑๙๐๘
  กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านและโลกนิทาน (17-21 มิ.ย. 62) เด็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ " หนังสือทำมือ" ด้วยตนเอง ชมการแสดงละครเรื่อง "แจ็คผู้ไม่ฆ่ายักษ์" และยังได้ร่วมแต่งกายด้วยชุดน...

 • งานไหว้ครู2562_๑๙๐๘๑๑_0011
  งานไหว้ครู "แด่ครูด้วยดวงใจ"

 • กิจกรรมCookingขนมเปียกปูน_๑๙๐๘๑๑_0001
  กิจกรรมพิเศษหลังเลิกเรียน กิจกรรมCooking "ขนมเปียกปูน" ในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้ส่วนผสม อุปกรณ์ที่ใช้ และวิธีการทำ ซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทุกขั้นตอนอย่...

 • 1
  ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2562

 • Mad science_190527_0010
  เด็กๆ ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จาก Mad Science ได้รู้จักกับระบบสุริยะ ดาวเคาระห์ต่างๆ การเกิดฝน การเกิดพายุทอร์นาโด และยังรู้จักกับยานพาหนะที่บินได้อีกด้วย ปิดท้ายด้วยการแส...

 • ไหว้สวยแบบเปล่งประสิทธิ์_190914_0001
  กิจกรรมไหว้สวยแบบเปล่งประสิทธิ์
Visitors: 48,979