มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการและสุนทรียภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัย ครั้ง 4 หัวข้อ “Families Together” ณ โรงเรียนพระแม่มารี สาทร วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560
Visitors: 92,760