งานการแสดงปิดภาคเรียนที่1/2560

เด็กๆ ได้แสดงความสามารถบนเวที เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และยังได้โชว์ผลงานที่ได้เรียนรู้จากเปล่งประสิทธิ์โมเดลในภาคเรียนที่ 1 ด้วยค่ะ
Visitors: 92,751