งานถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-10.30 น. โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ จัดงานถวายเทียนพรรษา เด็กๆจะได้ร่วมพิธีงานถวายเทียนพรรษา ณ ลานธรรม แผนกเตรียมอนุบาลค
Visitors: 104,581