นมแพะ DG มาจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ

นักเรียนร่วมกิจกรรม "นมแพะดีจีโกลด์เนอสเซอรี่" ตั้งแต่เวลา 13.00-14.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ แผนกอนุบาล
Visitors: 43,065