งานไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ค่ะ
Visitors: 43,054