งานประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2560

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม จัดงานประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่3 ค่ะ

Visitors: 48,979