คุณครูได้เข้ารับการอบรม 101 การใช้วินัยเชิงบวก

คุณครูโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ "101 การใช้วินัยเชิงบวก" โดย ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ผู้อำนวยการศูนย์การพัฒนาเด็กปฐมวัย ๑๐๑ Educare Center
Visitors: 88,647