ทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม (อ.2-3)

กิจกรรมSummer Camp2 เด็กๆระดับชั้นอนุบาล2-3 ไปทัศนศึกษา ณ มินิมูร่าห์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา 
Visitors: 37,980