ความประทับใจของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน

ความประทับใจจากผู้ปกครอง และเด็กๆที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ที่เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กๆ "เด็กมีความสุข เป็นพื้นฐาน การนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดี"
Visitors: 48,979