ตัวแทนนักเรียนกล่าวต้อนรับในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

เด็กชายกรณ์  สิริธนกุล (น้องเอ็มเจ) เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ กล่าวต้อนรับในงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Visitors: 48,991