ตัวเรียนนักเรียนกล่าวต้อนรับในงานแลกเปลี่ยนวัฒธรรมไทย-จีน

ตัวเรียนนักเรียนกล่าวต้อนรับในงาน "แลกเปลี่ยนวัฒธรรมไทย-จีน" ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
Visitors: 110,470