ทัศนศึกษา ณ บ้านครูธานี

Summer Camp เดือนมีนาคม 2560  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล3 ไปทัศนศึกษา ณ บ้านครูธานี จังหวัดปทุมธานี  
Visitors: 48,991