ติดต่อเรา/เยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม
 เลขที่ 60 ซอยศรีเวียง ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร. 02-267-4264  โทรสาร. 02-267-4257
E-mail : plengsilom@gmail.com

Visitors: 48,986