สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน

สิ่งอำนวยความสะดวก
1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนน่าอยู่ สถานที่สะอาดมีความสวยงาม
2. โรงเรียนมีห้องเรียนขนาดมาตรฐาน พร้อมสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
3. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศภายในห้องเรียนทุกห้อง
4. จัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะไว้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
5. มีสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นที่ปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
6. มีห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์สื่อการสอนเพื่อให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
7. มีสระว่ายน้ำที่สะอาด และปลอดภัยสำหรับเด็ก
8. มีห้องเรียนกิจกรรมพิเศษ ห้องเรียนดนตรีพื้นฐาน ห้องเรียนบัลเล่ต์ ห้องยิมนาสติก

Visitors: 114,110